Levertermijnen van producten die niet op voorraad zijn kunnen momenteel iets langer zijn dan aangegeven omwille van COVID en vertragingen in alle Europese Havens

Futureproofed-factor

Futureproofed denkt aan de wereld van morgen. Wij streven naar design dat niet alleen functioneel en vormelijk is, maar ook duurzaam is, hetgeen wij verwoorden als DESIGN MET INHOUD.

Daarom voeren we onderzoek naar de milieu-impact en de duurzaamheid van onze producten. Het is onze bedoeling om u zo veel mogelijk informatie te verstrekken over de milieu-impact van mooi ogende producten en over de inspanningen die een fabrikant levert om deze impact te verminderen.

De resultaten van deze onderzoeken stellen wij per product voor als een Futureproofed-factor op 10 punten.

Hierbij hebben we eerst en vooral aandacht voor de milieu-impact van de gebruikte grondstoffen, dit afgezet tegen de functionaliteit van het product. Vervolgens kijken we in 8 eco-strategieën naar de hele levenscyclus van een product (van fabricage tot levenseinde) en welke inspanningen de fabrikant levert om de milieu-impact te reduceren. De mogelijkheid van een product tot doorstart als een nieuw product wordt geanalyseerd. Als kers op de taart geven we ook één punt aan de fabrikant die een erkend duurzaamheidscertificaat voor het product behaalde.

De Futureproofed-factor is gebaseerd op een stand van de techniek en houdt in grote mate rekening met de inspanningen die geleverd worden om de milieu-impact van het product in zijn gehele levensfase te verminderen. Zijn deze inspanningen in een bepaalde categorie noemenswaardig dan scoort het product een extra punt. De Futureproofed-factor heeft als doelstelling de consument te informeren, altijd een subjectief element in.

Hoe het futureproofed-factor label herkennen?

Het label wordt als onderstaand weergegeven op de productdetail. Elke score kan anders zijn.

Meer uitleg over de Eco-strategieën

Uw opportuniteit

In het hart van onze marketing en promotie inspanning ligt het respect voor de mensen die het product maken, voor de gemeenschap die het verdeelt met het oog om onze consument de beste oplossing te bieden.

U, onze consument, heeft de opportuniteit om het verschil maken. Door een keuze te maken voor functioneel en esthetisch duurzame producten bouwt u mee aan de toekomst.