Duurzaam design

Ons onderzoek naar duurzaamheid

Futureproofed houdt rekening met de wereld van morgen, daarom voeren we ook onderzoek uit naar duurzaamheid. Het is de bedoeling om Futureproofed-consument zo veel mogelijk informatie te verstrekken over  onder andere het proces dat achter mooiogend meubilair schuilt. Op die manier wordt de consument in de mogeliijkheid gesteld om op een geargumenteerde wijze keuzes te maken.

We hebben onze producten onderzocht en geselecteerd op basis van hun ecologische impact en efficiëntie van het proces.  De criteria hiervoor zijn: een minimum verbruik van grondstoffen, mooi design en kwaliteit.

Verder dan de aangeleverde informatie is het nodig een gedetailleerd onderzoek te voeren naar de hele levenscyclus van een product van fabricage tot levenseinde en de mogelijkheid tot doorstart als een nieuw product. Wij zijn volledig uitgerust en hebben de kennis om producten te analyseren op hun ecologische merites op basis van toonaangevende methodes: LCA, DFE, Ecolizer, LIDS en MET.

Hiervoor hebben wij een specifieke vragenlijst ontworpen die in overleg met ontwerpers en fabrikanten ingevuld wordt. De resultaten van deze onderzoeken worden gebundeld en op een bevattelijke wijze voorgesteld in 8 Eco strategieën.De eerlijkheid gebiedt ons dan ook te zeggen dat bepaalde fabrikanten niet alle fabrieksgeheimen wensen bloot te stellen en onze analyze dan ook soms onvolledig is.

Uw opportuniteit

In het hart van onze marketing en promotie inspanning ligt het respect voor de mensen die het product maken, voor de gemeenschap die het verdeelt met het oog om onze consument de beste oplossing te bieden.

U, onze consument, heeft de opportuniteit om  het verschil maken. Door een keuze te maken voor functioneel en esthetisch duurzame producten bouwt u mee aan de toekomst.