Micro Mobility

Stedelijke verplaatsingen vlot, efficiënt en compact maken. Het is de leuze van Micro Mobility.
Een aanbod van mobility-items voor jong en oud zorgen ervoor dat de dagdagelijkse verkeers-slameur tot een minimum kan worden herleid.
Met zijn roots in Zwitserland, slaagt Micro Mobility er sinds 1999 steeds maar weer opnieuw in de term mobiliteit een nieuwe dimensie te geven.

Trier par
par page
Montrer
Trier par
par page
Montrer